Tamafine Nanumea koa tu o mako i Brisbane

LANA'S PLACE 10th JANUARY 2009 097 (ed).jpg

Download full size image

Hee fakatau ailoa!