Fulu mo Malota tafiti i Lakena

Malota - (right) mo Fulu (atulaa) tafiti i Lakena, abt 30 Nov 1973, roll 18 no 1 (xara).jpg

Download full size image

about 30 Nov 1973